Òrgans col·legiats

Els òrgans col·legiats que requereixen representació de l’Ajuntament són:

  • Consell Escolar CEIP Puig de na Fàtima: Macu Riera i Matas
  • Consell Escolar Escola Infantil Ses alzinetes: Macu Riera i Matas
  • Consorci d’Informàtica Local: Macu Riera i Matas
  • Federació d’entitats locals de les Illes Balears: Gabriel Ferrà Martorell
  • Assemblea de batles i batlesses del Consell de Mallorca: Gabriel Ferrà Martorell
  • Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació al desenvolupament: Margalida Morell Martorell
  • Consell de la mineria: Francesc Canyelles
  • Consorci d'aigües de les Illes Balears: Gabriel Ferrà