L'equip de govern

Gabriel Ferrà Martorell. Batle

 • Administració Pública
 • Seguretat Ciutadana
 • Ordenació Viària
 • Transport i carreteres
 • Cadastre
 • Reclamacions Judicials
 • Aigua
 • Gent Gran

Margalida Morell Martorell. 1a. Tinent de Batle

 • Medi Ambient
 • Benestar Social i Salut
 • Benestar Animal
 • Fira i Mercats

Macu Riera i Matas. Regidora

 • Cultura
 • Educació
 • Joventut
 • Participació ciutadana
 • Comunicació
 • Instal.lacions municipals

Francesc Canyelles Marquès. Regidor

 • Manteniment
 • Urbanisme i Habitatge
 • Patrimoni
 • Nucli de Galilea

Joan Planells. 2n. Tinent de Batle

 • Hisenda
 • Esports
 • Promoció econòmica

Ple

 • Regidors del PSIB-PSOE
 • Antonio Marí Enseñat
 • Jesús Esteban Carrascón
 • Maria Inés Martorell Pons
 • Eladio Tomás Arruga
 • Contacte: socialistesdepuigpunyent@yahoo.es
 • Regidors del PP
 • Antonio Deudero Mayans
 • Margarita Martorell Ribot
 • Contacte: partitpopular@ajpuigpunyent.net