Ajuntament-Poliesportiu
 Ajuntament-Poliesportiu
C/ Ses Veles, s/n
07194 Puigpunyent
(Puigpunyent)
 Contacte
Telèfon: 971614455
Email: ajuntament@ajpuigpunyent.net
Fax: 971614401