Ajuntament-Jutjat de Pau
 Ajuntament-Jutjat de Pau
C/ sa Travessia, 37
07194 Puigpunyent
(Puigpunyent)
 Contacte
Telèfon: 971.61.44.55
Fax: 971.61.44.01
Email: Mª Teresa Pons