Thursday, 7 March, 2019
SUBVENCIÓ PER A INSTAL.LACIONS FOTOVOLTAIQUES PER A PARTICULARS I PETITES I MITJANES EMPRESES
Actuacions subvencionables per a particulars: inversions en noves instal·lacions d’energia solar fotovoltaica per a autoconsum amb una potència de pic per instal·lar de fins a 3 kWp.
Queden excloses les instal·lacions que disposen d’un dispositiu que impedeixi l’abocament instantani d’energia a la xarxa de distribució.

Quanties subvencionables: Per a persones físiques i comunitats de propietaris, s’estableix la quantia de subvenció del 50 % sobre el valor de la inversió admissible de les instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques. El valor d’inversió màxima admissible és d’1,80 €/Wp.

Sol.licituds:Totes aquelles persones interessades podeu presentar les sol.licituds fins a 29 de març de 2019, i la justificació de la instal.lació realitzada finalitza el 20 de setembre de 2019

Trobareu tota la informació al web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic energia.caib.es
Bookmark and Share