Thursday, 7 March, 2019
SEU ELECTRÒNICA
L'Ajuntament de Puigpunyent ja disposa de Seu electrònica, per tal de facilitar a tots els veïnats i veïnades la realització de tots els tràmits administratius de manera electrònica, sense haver d'acudir presencialment a les oficines.
L'adreça és puigpunyent.sedelectronica.es

Per tal de poder utilitzar-la heu de disposar de dni electrònic o registrar-se prèviament a altres sistemes de firma electrònica
Bookmark and Share