Dimecres, 29 de gener de 2014
Revisió de les Normes subsidiàries de Puigpunyent
El termini d'exposició pública serà de tres mesos comptats des del dia següent a la data de publicació al Boib.
Acord de Ple Municipal de 28 de gener de 2014.

Cartografia

Aprovació Inicial

Informació i diganòsi

Documents

Informació Ambiental

Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços