Dilluns, 4 de juny de 2018
NOU SERVEI D'EDUCADORA SOCIAL
A partir d'aquesta setmana comptam amb un nou servei a l'Ajuntament es tracta d'una educadora social, na Sabrina Cagnone, que estarà al municipi, els dimecres de 9 a 14 hores i els dijous de 15 a 20 hores.
Si voleu contactar amb ella demanau cita prèvia a les oficines de l'ajuntament o per mail a scagnone@ajpuigpunyent.net

L'educador social forma part, conjuntament amb el treballador social i el psicòleg, dels equips de Serveis Socials. I desenvolupa la seva tasca a espais i llocs on hi ha infants i joves. Les funcions i tasques més destacades de la figura de l'educador/a de carrer, són d'observació i detecció de necessitats i característiques de l'entorn dels individus i dels seus grups; d'organització, planificació, programació, desenvolupament i avaluació de la intervenció social; funcions educatives i de prevenció social; d'informació, assessorament, orientació i suport a individus, grups i famílies; d'animació i de dinamització de grups i col·lectius; de gestió i d'administració de projectes socioeducatius i de relació amb entitats i recursos que treballen dins el municipi de Puigpunyent.

Tot això, per tal de detectar i prevenir situacions de risc en la població infanto-juvenil; millorar la xarxa de suport infanto-juvenil dels municipis per tal d’afavorir un entorn saludable; facilitar la integració familiar, escolar i social; contribuir a la socialització dels infants, estimulant i potenciant el seu desenvolupament i millorar la capacitat i habilitat educativa dels pares i mares de cara als seus fills i impulsar l’educació responsable, amb una adequada gestió dels propis recursos.
Bookmark and Share