Dimarts, 7 de juny de 2016
NO TUDIS L'AIGUA
Des de l'Ajuntament de Puigpunyent hem posat en marxa una campanya per fomentar l'estalvi d'aigua.
Durant aquests dies rebreu la visita d'unes educadores ambientals que vos informaran de les diferents actuacions que podem dur a terme des de casa, i contribuir així a l'estalvi d'aigua. SIGUEM REALISTES EL TASSÓ ÉS MIG BUID.
Bookmark and Share