Dijous, 5 de juliol de 2018
NI 1 FOC AL BOSC
Vos recordam que estam en període d'alerta per incendis (1 de maig al 15 d'octubre) per tant no es pot fer cap tipus de foc ni crema en sòl rústic.
Pel que fa a la zona urbana, l'Ajuntament de Puigpunyent disposa d'una ordenança municipal, per tant, heu de recordar que si heu de fer crema de restes vegetals, que no es puguin dur al punt verd, haureu de fer notificar-ho a l'Ajuntament, a les oficines municipals mitjançant un imprès normalitzat del qual es quedarà còpia l'administrat. S'hi faran constar les dades de l'administrat, el lloc i les dates en què es farà el foc, les condicions generals de seguretat i l'acceptació de les mateixes per part del notificant.
Bookmark and Share