Dimecres, 25 de març de 2015
CONVOCATÒRIA 2015, SUBVENCIONS PER RECUPERAR EL PAISATGE AGRÍCOLA I ELEMENTS ETNOLÒGICS DE LA SERRA DE TRAMUNTANA
Us adjuntem el BOIB on ha sortit publicada la convocatòria de subvencions per a la recuperació del paisatge agrícola i el seu entorn, dels espais agrícoles i/o forestals de titularitat municipal, i d’elements etnològics, principalment, els vinculats a l’aprofitament de l’aigua que estiguin situats dins l’àmbit territorial de la Serra de Tramuntana.
Podeu entrar també a la pàgina www.serradetramuntana.net

Per fer front a aquesta convocatòria es destina una quantitat total de 800.000 euros, els quals es distribueixen de la següent forma:
- 400.000 euros per ajuntaments de la Serra.
- 400.000 euros per empreses i particulars.

Les actuacions subvencionables es concreten en la base cinquena de la convocatòria i han d'estar ubicades dins l'àmbit de la Serra de Tramuntana.

El termini per a presentar sol·licituds conclou el proper dia 15 d'abril de 2015.
Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços