Dijous, 8 de juny de 2017
ALERTA AMB LES ESTAFES
Els darrers dies s'han tornat donar casos d'estafes en el nostre municipi.
Preneu precaució i no doneu doblers a qui vos ho demani, tant a la via pública com a ca vostra. Solen dir que són familiars de qualque veïnat que necessita doblers per medicaments.
Una altra possibilitat d'estafa són empreses que telefonen i concerten cita per regalar viatges, productes...

I també recordar-vos que les revisions de gas han de fer-les empreses autoritzades. Les que es presenten a casa, sense cita, no solen ser-ho. Ajudau a difondre aquest missatge entre la gent més gran del municipi, ja que la majoria no sol fer ús de les noves tecnologies. Gràcies per la col.laboració.
Bookmark and Share