Ruta urbana Puigpunyent

1.Església Parroquial de Puigpunyent


Documentada per primer cop l'any 1236, les obres definitives del temple daten del s. XVIII. Consagrada a l'Assumpció de Nostra Senyora, se situa al barri de la Vila.

2. Ajuntament


Antigament, l'Ajuntament Vell era situat al barri de la Vila però amb els anys l'espai va resultar insuficient. Per aquest motiu, l'any 1986 es va construir el nou Ajuntament amb una estructura típica de casa mallorquina, amb dues plantes d'alçat i dos aiguavessos.

3. Pou Nou


Se situa dins el territori conegut històricament com es Camp Franc. Es troba cobert amb una capelleta o cúpula de secció circular, amb un paretó amb una filada de pedra viva a la part frontal per treure aigua.

4. Comellar Romeguers


Des d'aquest punt es poden observar les magnífiques vistes de la vall de Son Puig, on es posa de manifest l'alt interès natural del terme.

5. Ca ses Monges


Les monges agustines s'establiren a fitxa_ruta l'any 1875. L'edifici va ser cedit pels Villalonga de Son Fortesa a la congregació de religioses mentre es trobassin a la localitat.

6. Garrover de ses Sabates


Aquest arbre catalogat rep aquest nom ja que «Es de Superna, com anaven a fitxa_ruta, se posaven ses sabates en ésser en aquest garrover i, en tornar, se les llevaven de bell nou per no espanyar-les» ("Un altre tresor en es Puig de na Fàtima", rondalla d'Antoni Maria Alcover, tom XXIV).

7. Barriada de Son Bru


Primer nucli urbà organitzat de la part alta de fitxa_ruta, nascut arran de les parcel·lacions de la possessió de Son Bru (1784-1818).

8. Carrer des Serral


Únic carrer empedrat de la vila. Rep aquest nom per la serralada on és ubicat. Presenta empedrat en dues parts del seu recorregut, especialment destacable és el tram inicial que és el que presenta més pujada, des del Carrer Major.

9. Ca ses Rotgeres


Casa urbana del s.XIX amb la façana lleugerament convexa. Té dues plantes, amb aparell rústic irregular, excepte les arestes laterals, que són de pedra vista.